News & 日历s

@ravenscroftnc.

搜索

玩艺术

日期:

第1届:7月6日至10日,2020年

年龄: 5日 - 8年级

第2届:7月27日至31日

年龄: 升高的K - 4级

时间:下午1:00 - 4:00

性别:Coed.

位置:中学艺术室

成本:235美元

程序描述: 请加入我们的中学艺术老师,Jennifer Lam,享受艺术玩乐!我们整个星期我们将在各种媒体中工作,包括陶瓷,珠宝制作,在画布上绘画等等。学生们将在整个星期内用各种项目回家。包括所有用品
詹妮弗林: Jennifer Lam是Ravenscroft中学视觉艺术教练。她一直在教授十年,并发现陶瓷通常是下学生最喜欢的艺术活动。她喜欢让年轻的学生在课外提供额外的机会,以获得这样一个乐趣和有益的活动,她喜欢有机会了解Ravenscroft.的一些年轻学生。 
                         
                                  在线注册