News & 日历s

@ravenscroftnc

搜索

瑜伽

会话和日期:
瑜伽课程1: 6月1-5日2020年
           会议2: 6月8-12日2020年
           会议3: 6月15日至19日2020年
           会议4: 6月22-26日2020年

年龄:
会议1: 上升的第3-5等级
会议2: 上升6日 - 8年级
Session 3 & 4: 上涨9日 - 12年级

时间:上午9:00-10

讲师:萨拉·贝克

项目介绍: 加入太太。面包,电子RYT 200,练习运动,呼吸,并留心的基本原理。

所需材料:垫(可选),毛巾,带(或东西像带子一样,长袖衬衫)

现在注册